• Tehokasta koneistusta millin tuhannesosien tarkkuudella

Vaativien valujen koneistus

Purso-Tools on erikoistunut vaativien valukomponenttien koneistukseen. Tuoteryhmiin kuuluvat mm. sylinterikannet, pienet moottorilohkot, kannattimet, kansilevyt, pakokaasukanavat ja suuret laakeripesät.

Tämän liiketoiminta-alueen kilpailukyky perustuu nykyaikaiseen FMS-tuotantojärjestelmään. Järjestelmä on pituudeltaan 60 metriä ja sisältää 100 koneistuspalettia. Järjestelmään on kytkettynä neljä suurta vaakakaraista työstökeskusta, järeä sorvi, monitoimisorvi, koordinaattimittakone, merkkauslaite sekä teollisuuspesukone. Järjestelmä on suunniteltu raskaiden mutta mittatarkkuudeltaan erityisen vaativien osien koneistukseen.

FMS-järjestelmää voidaan ladata manuaalisesti pienemmille sarjoille, tai robotisoidusti suuremmille sarjoille. Tämä mahdollistaa erittäin korkean automaatioasteen monimutkaisillekin työkappaleille. FMS-järjestelmää voidaan hyödyntää myös materiaalin varastointiin ja logistiikkaan. Valuosien laatu varmistetaan myös järjestelmän ohessa olevalla painetestauslaitteistolla.

Purso Inside

Parhaat koneet rakennetaan
Purso-Tools-komponenteista