Turvallisuus

Purso-Tools Oy on sitoutunut huolehtimaan jokaisen työntekijän, asiakkaan ja alihankkijan työturvallisuudesta. Turvallisuus on huomioitu myös kaikessa toiminnassamme ja valmistamissamme tuotteissa. Toimintomme perustuvat sertifioituun OHSAS 18001 -standardiin.

Työskentelemme suunnitelmallisesti ennakolta hyviksi todettuihin käytäntöihin nojaten. Riskienhallinnalla pyrimme täysin turvalliseen työympäristöön ja tuotantomme häiriöttömään toimintaan. Tehtaamme rakenteiden suunnittelussa on huomioitu tarkoin paloturvallisuus ja tehdas on varustettu modernilla palovaroitinjärjestelmällä.

Kiinnitämme erityistä huomiota asiakkaidemme dokumenttien ja salassapidettävien tuotekehityshankkeiden turvallisuuteen. Toimitilamme ovet on aina lukittu ulkopuolisilta ja tehdasalueella on ehdoton valokuvauskielto.

Asiakkaidemme dokumenttien salassapidon varmistamiseksi, laadimme jokaisesta työvaiheesta ja mittauksista omat vaihekohtaiset työohjeet. Näin asiakkaidemme piirustukset ja spesifikaatiot pysyvät vain tiettyjen henkilöiden hallussa.

DNV 45000